Praca tymczasowa jest to inaczej czasowa forma zatrudnienia i polega na zatrudnieniu pracownika na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Pracodawca może zatrudnić osoby tymczasowo na okres większego zapotrzebowania na siłę roboczą np. okres świąt, bądź jako zastępstwo podczas urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca opłaca ZUS osobie zatrudnionej tymczasowo a wynagrodzenie jest takie samo jak w przypadku osoby zatrudnionej na stałe.

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Agencje pracy tymczasowej uzgadniają na piśmie z pracownikami podstawowe warunki dotyczące podjęcia pracy tymczasowej, takie jak: okres tej pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie.

Pracodawca – użytkownik i agencja pracy tymczasowej ustalają między sobą m.in. podział niektórych obowiązków pracodawcy np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Agencje i pracodawcy – użytkownicy mogą ustalić miedzy sobą zakres wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, gdyż pracownikowi tymczasowemu przypadają 2 dni wolne za miesiąc pracy. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny.

Zalety pracy tymczasowej:

  1. Możliwość krótkoterminowego zatrudnienia pracownika.
  2. Zachowanie ciągłości pracy poprzez zapewnienie stałej ilości pracowników niezależne od czynników zewnętrznych wpływających na dyspozycję pracowników (np. choroba).
  3. Elastyczna forma ilości zatrudnienia w zależności od potrzeb